Destinataris

  • Alumnat de 2n curs del cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil
  • Alumnat de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència.
  • Alumnat de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes