SMX

En el link de la imatge trobaràs un document resum dels cicles d’informàtica.

Des del curs 2009-2010 que el nostre institut imparteix el cicle corresponent de grau mig: SMX.
Accés

Pots accedir directament amb els següents títols:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria.
 • Títol de Tècnic o de Tècnic Auxil.liar.
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Altra forma d’accedir consisteix en superar una prova d’acces al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir al menys 17 anys complerts en aquell mateix any.

Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

L’àmbit professional de treball

Aquest professional exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Les ocupacions i llocs de treball són:
 1. Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 2. Personal tècnic de suport informàtic.
 3. Personal tècnic de xarxes de dades.
 4. Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 5. Comercials de microinformàtica.
 6. Personal operador de teleassistència.
 7. Personal operador de sistemes

P1- Introducció a les Xarxes . Principis de funcionament de les xarxes

Què és un sistema de comunicació? Quins elements en formen part? Com es codifica la informació per poder enviar-la? Què és el codi binari? Quines tècniques existeixen per transmetre informació?
Totes aquestes preguntes i més, són les qüestions que s’han de plantejar els nostres alumnes de… Llegeix més»

Xerrada Francesc Isern (Cicles Formatius)

El passat dimarts 04/12/18 el alumnes de primer del cicle Sistemes Microinformàtics i Xarxes, van participar de la xerrada d’un empresari de la comarca d’Osona. Francesc Isern, ens va acompanyar fent-nos partícips de la seva experiència i coneixements empresarials, per conscienciar i promoure la creativitat,… Llegeix més»