Tràmits secreteria

Tràmits

Recollida de títols acadèmics d’ESO, Batxillerat, SMX i DAW.
  • Si qui ve a recollir-lo és el titular
   • Resguard del títol (si l’heu perdut amb el DNI serà suficient)
   • DNI original del titular
  • Si el titular no pot venir personalment
   • Autorització signada per la persona titular. (Aquest document es pot signar digitalment)
   • Resguard del títol (si l’heu perdut amb el DNI serà suficient)
   • Fotocòpia del DNI del titular
   • Original del DNI de la persona autoritzada
Certificat de nivell B2/C1 de català:

Consulteu el requisits i descarregueu-vos el model de sol·licitud. Envieu la documentació a gestio@cirvianum.cat

Homologació d’estudis estrangers no universitaris

Per saber com sol·licitar-ho, quins documents es necessiten i com fer-ho cliqueu aquí