Informació Inici de Curs

INFORMACIÓ INICI DE CURS 20-21

Heu d’enviar el resguard dels pagaments a pagaments@cirvianum.cat

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (PCC)    ciclesformatius@cirvianum.cat 

– 1r curs –Informació       – Material Individual     – Mòduls i Unitats formatives      – Instància per convalidar

Autoritzacions famílies CICLES                      – Carta de compromís

– 2n curs- Informació      – Material individual

 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)  –  ciclesformatius@cirvianum.cat 

– 1r curs –Informació       – Mòduls i Unitats formatives    – Instància per convalidar

– Autoritzacions famílies CICLES                    – Carta de compromís

– 2n curs –Informació

 

Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) –  ciclesformatius@cirvianum.cat 

Instruccions de pagament    – Instància per convalidar

 

Batxillerat –        batxillerat@cirvianum.cat

Informació – Alumnes nous de Batxillerat       Itinerari de Batxillerat

Informació – Alumnes que continuen a Batxillerat

-Autoritzacions famílies Batxillerat                      – Carta de compromís

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) –   preinscripcio@cirvianum.cat

Informació – Alumnes nous d’ESO

Informació – Alumnes de continuïtat d’ESO

-Autoritzacions famílies ESO              – Carta de compromís