Cicles formatius

Definició:

La Formació Professional (FP) és l’ensenyament que engloba diferents estudis o aprenentatges que estan encaminats a la inserció laboral. És un sistema formatiu igualment vàlid que l’educació universitària, caracteritzat per la seva vessant pràctica i proximitat a les empreses.

La Formació Professional compta amb altres aspectes positius. Per exemple, la durada dels estudis és més breu que els universitaris, les taxes de matriculació són assequibles i la incorporació laboral es pot realitzar amb més rapidesa. A més, la relació amb el professorat és molt especial, ja que la classe es converteix en un equip de treball des d’un primer moment

Ensenyaments professionals al centre:

A l’Institut Cirviànum pots cursar 3 titulacions de 2 famílies professionals: