Desenvolupament d’Aplicacions Web

FP DUAL, l’eina fonamental.

La formació professional en la seva modalitat dual, és una eina amb la qual l’alumnat motivat, amb actituds i ganes de treballar, es pot incorporar ràpidament al món laboral.

 • L’alumnat esdevé aprenent i combina la formació al centre educatiu amb les activitats a l’empresa.

 • Per l’empresa, l’fp dual és una eina de captació i retenció de talent, amb la qual pot incorporar alumnes a la seva plantilla mentre es va formant i adquirint cultura empresarial.

 • Pel centre educatiu, l’fp dual esdevé una eina per apropar empreses i alumnes, creant així sinergies amb totes les parts.

Per tant l’fp dual gira entorn a tres eixos principals, l’empresa, l’alumnat i el centre educatiu, i que necessiten relacionar-se entre ells.

El passat 25 de gener, a l’Institut Cirviànum de Torelló vam dur a terme una jornada d’impuls i difusió de l’fp dual. La jornada es va organitzar en diferents blocs temàtics i amb format de taula rodona en petit grup.

Van participar empreses destacades de la comarca d’Osona de cadascun dels cicles formatius que impartim. Pel cicle de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar de la família d’Imatge Personal, ens va acompanyar Carme Molas, propietària i gerent del saló de perruqueria M. CARMEstilistes situat a Vic i centra la seva activitat en la perruqueria, estètica i salut. Pel cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, en va acompanyar Montserrat Rosell, coordinadora i responsable del departament de recursos humans i el departament legal de l’empresa Gurbtec Telecom (Goufone), empresa de telecomunicacions amb seus principals a Vic i Gurb, amb botigues arreu de Catalunya i en plena expansió. Pel últim també en va acompanyar en Gerard Hernández, propietari i gerent de l’empresa La seva web, especialistes en desenvolupament d’aplicacions web, aplicacions mòbils, intranets, utilitats i eines digitals a mida, etc, situada a Vic i relacionat amb el cicle Desenvolupament d’Aplicacions Web que també impartim al centre.

També van participar els alumnes (Maribel, Adrià i Arnau) que actualment duen a terme l’estada en modalitat dual en les empreses anteriors.

Es va fer un repàs breu a què és la formació en centres de treball i quines característiques té la modalitat dual.

Per últim, també van participar diversos professors de cicles (Hèctor, Toni i Carme).

Podem afirmar que els tres eixos comparteixen punts en comú que cal destacar:

 • L’FP Dual és una bona eina per captar talent i incorporar-lo ràpidament al món laboral.

 • El benefici que es produeix es replica a tots els agents involucrats (empresa / alumne / centre educatiu).

 • L’alumnat ha de tindre ganes de treballar, ser proactiu, mostrar actituds i motivació.

 • Falta més implicació social, empresarial i de l’administració pública.

 • La formació professional ha de recuperar el prestigi que li correspon.

La sessió es va retransmetre en directe per streaming pel canal YouTube del centre, i us convidem a veure-la.

Per qualsevol dubte o pregunta, us podeu adreçar a fpdual@cirvianum.cat

Empreses col·laboradores:

Goufone

Galeria d’imatges:

També pots accedir a l’àlbum de fotos de la jornada a través de l’enllaç aqui.

Documents de la jornada:

 

DAW

En el link de la imatge trobaràs un document resum dels cicles d’informàtica.

 

 

Des del recent decret del BOE, és a dir, abril del 2011 que el nostre institut podrà impartir aquest nou cicle dels primers a Catalunya.Cicle de tècnic superior en Aplicacions Web -DAW-
Accés
 1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat.
 2. El títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.
 3. El títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s’estableixin.
Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Si voleu consultar tota la informació relacionada amb aquest cicle podeu anar als següents enllaços:

Reial decret BOE

Organització del cicle formatiu

XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament

Des del 1998 el Departament d’Educació proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L’objectiu és el d’afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de resultats… Llegeix més»

Prevenció de Riscos Laborals a la FP DUAL

Un dels requeriments per poder accedir a l’empresa i dur a terme una estada en modalitat DUAL, és tenir les competències necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals.
La prevenció de riscos laborals, és una unitat formativa que es treballa al mòdul de Formació i… Llegeix més»