CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Des del curs 2019-20, que el nostre institut imparteix aquest cicle.
Accés:
 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 2. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 3. Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 4. Haver superat el segon curs del Batxillerat.
 5. Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 6. Haver superat la Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
 7. Haver superat els mòduls obligatòris d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb un 8 de nota.
 8. Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Perfil professional:

El perfil professional del títol de tècnic en perruqueria i cosmètica capil•lar és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a dur a terme la cura i l’embelliment del cabell, l’estètica de mans i peus i l’estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental..

Àmbit professional de treball:

Aquest o aquesta professional exercirà l’activitat en empreses d’imatge personal dedicades als processos de perruqueria d’ús social, en les quals es desenvolupen tasques de prestació de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció davant dels riscos i control d’efluents i residus. Solen actuar per compte d’altri, integrant-se en equips de treball amb persones del mateix nivell de qualificació, inferior o superior..

Sortides professionals:
 1. Perruquer.
 2. Barber.
 3. Tècnic en coloracions capil·lars.
 4. Tècnic en canvis de forma del cabell.
 5. Tècnic en tallada de cabell.
 6. Tècnic en postisseria.
 7. Tècnic en manicura.
 8. Tècnic en pedicura.
 9. Tècnic o agent comercial d’empreses del sector
 10. Recepcionista en empreses de perruqueria.
 11. Demostrador d’equips, de cosmètics i de tècniques de perruqueria.
Fulletó.

Presentació.