Formalitzar la continuïtat del curs 2021-2022

Us  enviem la documentació i les dates per formalitzar la continuïtat i reserva de plaça del curs 2021-2022.

1) Us heu de descarregar la carpeta de continuïtat del curs que el vostre fill/a realitzarà  l’any vinent.

Carpeta de CONTINUÏTAT ESO

2) Empleneu i signeu degudament tots els fulls que calgui. És important que reviseu TOTA la documentació abans de lliurar la carpeta de continuïtat . ( Un full sense la signatura no té validesa)

3) Els alumnes que faran 4t de l’ESO han d’omplir el formulari de les optatives de la modalitat que vulguin cursar el curs vinent. Només s’ha de contestar una de les tres.

El dia que es recollirà al centre la carpeta de continuïtat amb el full de confirmació de plaça (entregat en mà a l’alumne/a) serà divendres 4/06/2021 a les 8:00h a classe. (En el cas que  un alumne/a no continuï en aquest Institut el curs 21/22, haurà de portar igualment el full de confirmació de plaça signat amb un NO.)

L’alumne/a que no porti aquesta documentació estarà pendent de la reserva de la seva plaça per el curs 21/22.

Per a qualsevol aclariment , poseu-vos en contacte amb l’Equip Directiu en el telèfon 936882463 o a través de l’email paresinscanmargarit@gmail.com.