Pati Net

Aquesta mesura pretén contribuir a responsabilitzar l’alumnat de manera col·lectiva i individual del manteniment higiènic de les instal·lacions d’ús comú, en aquest cas el pati.

Projecte Pati Net