Proves oficials Cambridge

En el curs 2016- 2017 l’INS Can Margarit inicia un projecte enfocat a l’aprenentatge i millora de la llengua anglesa i signa un conveni amb el British Council per tal que els alumnes obtinguin la certificació de la seva competència lingüística per part d’organismes externs reconeguts, i així obtenir una certificació oficial del nivell d’anglès reconeguda a nivell internacional. L’Institut és Centre de Preparació Cambridge English Language Assessment des del curs 2016-2017.