Gust per la lectura

El PLEC (Pla de Lectura del Centre), que nosaltres hem anomenat “El gust per la lectura”, és un conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per promoure:

  • L’aprenentatge de la lectura.
  • L’aprenentatge a través de la lectura.
  • El gust per llegir.

El PLEC és un compromís adquirit i assumit per tots els membres de la comunitat escolar (alumnes, professorat, pares i mares), per tal de fomentar l’hàbit lector.

Un dia cada semana i de manera rotatòria es dedica una hora lectiva a llegar un llibre que han de portar els alumnes al centre. D’aquesta manera durant una hora setmanal el centre es converteix en un espai lector on alumnes i professors gaudim de la lectura.