Cantina

La cafeteria /cantina és un espai obert a tota la comunitat educativa: alumnes, professorat, personal no docent, i pares i mares d’alumnes.

És un espai que ha de servir per tal que els alumnes, professors i altres membres de la comunitat educativa s’hi puguin estar i gaudir d’un servei propi de cafeteria ( entrepans, begudes, pastes….)  això vol dir que a l’hora dels esbarjos, qui vulgui hi podrà romandre sempre respectant una normativa bàsica de convivència.

L’horari de la cafeteria serà : De les 7:30h a les 14:30h de dilluns a divendres i els dimarts de 14:30 a 17:30.

A partir de les 7:30h el servei de cafeteria estarà obert . L’espai només estarà disponible per a aquells que vulguin consumir. En cap cas la cantina s’ha de convertir en un servei d’acollida d’alumnes.

Els pares i mares que vulguin fer ús de la cafeteria hi podran accedir lliurament. L’entrada a la cantina es farà sempre per la porta lateral que dóna accés  al bar-cafeteria. Mai s’hi accedirà per la porta principal ni tampoc des del vestíbul del centre.

Aquesta cafeteria també oferirà la possibilitat de quedar-se a dinar, tenint en compte que  no hi haurà servei de transport, ni de monitoratge per a  la vigilància . El centre no es farà responsable de l’alumnat un cop finalitzat l’horari lectiu .

S’entén que, com a qualsevol cafeteria, l’usuari ha de complir unes normes bàsiques de convivència. En el cas que algun alumne es quedi a dinar (previ avís)  ho farà a partir de la finalització de les classes (14:30h).

La llista de preus dels productes es podrà consultar a la cafeteria.