Proves competències bàsiques de 4t

Proves Competències Bàsiques 4t ESO.

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

Calendari de les Proves.

 • 17 de febrer de 2021
   • 9 – 10 h Matemàtiques
   • 10 – 11 h Llengua castellana
   • 11 – 11.30 h Descans
   • 11.30 – 12.45 h Llengua estrangera (anglès)
 • 18 de febrer de 2021
   • 9 – 10 h Llengua catalana
   • 10 – 11.15 h Cientificotecnològica
   • 11.15 – 11.45 h Descans