Professorat

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

 Professor/a  Matèria Nivell   Càrrec
Dora Gimeno Tecnologia  1r i 4t Cap de Departament
David Vega Tecnologia 3r
Elvira Ibañez Tecnologia  1r
Lorena Atienza Tecnologia 2n Tutora 2nD
Montse Díaz Matemàtiques 2n Tutora i coordinadora de 2n
Alicia Recio Matemàtiques 1r Tutora 1rC
Miquel Àngel Arrufat Biologia  3r i 4t Tutor de 3rC
Maria Manzano Biologia  1r i 3r Tutora de 1rD
Sergi Cruz Física i Química  3r i4t Tutor 3rA i coordinador de 3r
Encarni Pavón Física i Química  2n i 4t
Vicent Gironès Física i Química/SMX  4t Tutor 2nSMX, Coordinació informàtica i FCT
Raquel Merino Matemàtiques / Economia  4t Coordinació Pedagògica
Ezequiel Larrea Matemàtiques  3r
Maite Lluch SMX SMX
Antai Llaquet SMX SMX
Daniel Herraiz SMX SMX

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ I ORIENTACIÓ

 Professor/a  Matèria Nivell   Càrrec
Trinidad Ordoñez Socials 1r i 4t
Jordi Perals Socials  4t
Antonio García Socials  3r Cap d’Estudis i tutor 4tD
Fèlix Diz Socials  4t  Director
Núria Gabarrón Socials / FOL  2n/SMX Tutora de SMX1

Cap de Departament

Lourdes Sala Orientació 4t
Cristina Herrero Educació Física  1r, 2n, 3r i 4t  Tutora de 4tB
Sergio Sanz Educació Física  1r, 2n i 3r
Laura Mars  ViP  1r, 3r i 4t
Javier Bonachera / Helena Calabuig Música 1r, 2n i 4t

DEPARTAMENT DE LLENGÜES

Professor/a  Matèria Nivell   Càrrec
Lídia García Català 4t Secretaria i tutora 4tB
Virgínia Noguera Català  1r Coordinadora 1r i tutora 1rA
Elisenda Sàbat Català  2n Tutora de 2nC
Maria Sánchez Català  3r i 4t Tutora de 4tC
Sílvia Pérez Castellà  1r Tutora de 1rB
Lídia Cerezo Castellà 2n Tutora de 2nB
Laura Pérez Castellà  4t Coordinadora de 4t i tutora de 4tA

DEPARTAMENT DE LLEGÜES ESTRANGERES

Professor/a  Matèria Nivell   Càrrec
Sara Roig Anglès 4t Cap de Departament
Aina Punsà Anglès  1r
Míriam García Anglès 3r Tutora de 3rB
Aura Trujillo Anglès  2n
Núria Flores Francès / Castellà 1r, 2n, 3r i 4t