Informació general SMX

CICLE FORMATIU DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Competència general

Aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada

2.000 hores (1.617 lectives en el centre i 383 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics. Horari matí.

En modalitat d’alternança DUAL (1.320 lectives en el centre i 1.000 pràctiques DUAL).

Continguts

 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:
al batxillerat,

 • a un cicle de grau superior (segons l’itinerari),
 • al món laboral, com a:
 • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics;
 • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
 • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet;
 • tècnic o tècnica de suport informàtic;
 • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
 • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
 • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
 • comercial de microinformàtica;
 • operador o operadora de teleassistència, i
 • operador o operadora de sistemes.

Més informació a https://projectes.xtec.cat/fpdual/