Preinscripcions i matrícula d’ESO

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022.

En el següent enllaç tens disponible tota la informació per fer la preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

PERÍODE: del 17 al 24 de març de 2021

SOL·LICITUD: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/

NOVETATS:

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: cal identificació digital
  • Suport informàtic: sense identificació digital

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2021-22.

El Departament d’Educació marca el calendari de preinscripció de totes les escoles.

 • Publicació oferta inicial: el 11 de març
 • Període de presentació de sol·licituds:  codi centre 08064003.
   • Electrònica  o suport informàtic: del 17 al 24 de març
   • Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 24 de març  (Documentació fins el 26 de març)
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:  19 d’abril.
 • Termini per presentar reclamacions:  del 20 al 26 d’abril.
 • Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 30 d’abril.
 • Sorteig desempat:  5 de maig 11h.
 • Publicació llista ordenada definitiva: 7 de maig.
 • Període ampliació peticions per a sol·licituds preinscripció sense assignació d’ofici: del 26 al 29 de maig.
 • Publicació oferta final: 4 de juny.
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 7 de juny.
 • Període de matriculació:  es farà de manera virtual
   • Alumnes 1r ESO: del 14 al 18 juny
   • Alumnes de 2n a 4t ESO: del 28 al 2 de juliol
 • Publicació llistat matriculats:   30 de setembre
 • A partir d’aquest curs totes les sol•licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol•licitud:
   • Electrònica: cal identificació digital
   • Suport informàtic: sense identificació digital

Qualsevol dubte : paresinscanmargarit@gmail.com

QUÈ HEM CAL PER OMPLIR LA SOL·LICITUD?

Hi ha dues opcions:

 1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
 • Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

El codi de centre del nostre centre és 08064003, el necessitareu per indicar a quin centre voleu prescriure-us.

Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.

Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.


CRITERIS D’ADMISSIÓ.

Únicament quan no es disposi de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat; en cas d’empat, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número que s’obté per sorteig.

Criteri específic:

Té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits al centre a on es fa la sol·licitud.

Criteris generals:

 • Germans matriculats al centre o centre adscrit o pares que treballin a l’escola: 40 punts
 • Criteris de proximitat al centre (suma només una de les tres possibilitats) :
   • Domicili de la persona sol·licitant en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
   • Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat: 20 punts
   • Domicili de la persona sol·licitant dins del municipi però no en l’àrea de proximitat del centre: 10 punts
 • Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (mínim del 33%): 10 punts

Criteris complementaris: (només en cas d’empat en els criteris generals)

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

 

Vídeo explicatiu de com has de fer la preinscripció escolar en línia i quina documentació hi has de presentar: