Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu Fèlix Diz

Antonio García

Lídia García

Professorat Laura Pérez

Elisenda Sàbat

Sara Roig

Jordi Perals

Pares i mares
AMPA
PAS
Alumnes
Ajuntament