Instal·lacions

Els espais

L’INS Banús conta amb un total d’unes 30 aules destinades a la docència ordinària a més d’espais específics com tallers de tecnologia (2), laboratoris (2) i aules d’informàtica (2). En l’actualitat, totes les aules ordinàries estan equipades amb canó, i 6 amb pissarra digital. Compten amb una sèrie d’aules amb accés exterior independent on és porta a terme diverses activitats, entre elles els cursos d’Anglès, repàs de la ma de l’associació d’alumnes de l’institut i AMPA.

De cara a donar cabuda a nous alumnes aquest curs el centre estrena la reforma que ha comportat la re-ubicació de la direcció i l’obtenció de dos nous espais de docència. A més, amb la col·laboració de famílies, hem pogut reformar, pintar i rehabilitar molts espais.

La Biblioteca

La biblioteca és un espai de lectura i estudi. Està oberta pels i les alumnes a la segona hora del pati, per tal de fer feines, estudiar o usar el servei de préstec. Durant el primer trimestre, la biblioteca resta oberta per la tarda només els dimarts de 15:00 a 18:00 fins el dia 19 de desemre. A partir del segon trimestre, la biblioteca passarà a estar oberta els dilluns de 15:00 a 18:00. La biblioteca conta amb ordinadors amb connexió a internet a disposició dels alumnes.

Biblioteca-1024x438

El gimnàs

El gimnàs interior permet la pràctica de diferents esports a l’interior del centre, equipat amb barres, plíntons, pilotes, raquetes de badminton i tot l’equipament habitual. És àmpliament usat a les tardes en activitats extraescolars com la gimnàstica rítmica, el hip-hop, funky, tennis taula per nens i joves de l’institut  i fitness per a mares i pares, tot sota el paraigües de l’Associació esportiva

Compta amb un total de 250 cadires plegables que permeten el seu ús com a sala d’actes, on es fan conferències, xerrades i actes commemoratius del propi centre.

Gimnàs-21-1024x681

Pista exterior

La pista exterior a més de la concorreguda lliga del pati és on tenen lloc la major part d’esports extarescolars, futbol, bàsquet i voleibol.

Pati-1024x632