PFI

Informació PFI a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/informatica-comunicacions/?p_id=2778&estudi

Els programes de formació i inserció tenen finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

El perfil professional que es fa al centre és el d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

Accés:

 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

 Durada:  (un curs escolar, de setembre a juny) 1000 hores

Formació bàsica i laboral: 295 hores

Formació Professional: 640 hores

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada: 40 hores

Formació complementària de reforçi aprofundiment: 25 hores

 

Competència general:

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

De què et servirà fer un PFI?

 • Per iniciar-te en una professió
 • Per assolir una formació bàsica que et permeti la incorporació al món laboral i també poder seguir estudis de formació professional
 • Per treballar en aquest àmbit professional

Què estudiaràs?

MODULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

MODULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Tutoria individual i grupal.

Com és la formació?

 • Formació de caràcter pràctic, a partir del treball per projectes professionals.
 • Desenvolupament, de manera aplicada, dels continguts necessaris de formació instrumental bàsica.
 • Pràctiques en centres de treball com a part important de la formació (FCT).
 • Formació i orientació laboral per facilitar la transició al treball.
 • Atenció individualitzada de l’alumnat i tutorització del grup.
 • Desenvolupament d’actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

 Continuïtat a l’acabar el curs:

 •  Obtenció d’un certificat amb la competència professional:

IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 Quines sortides professionals?

 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprès.