PFI

Els programes de formació i inserció tenen finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

El perfil professional que es fa al centre és el d’Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.

Accés:

 • Persones que no tinguin el títol de graduat o graduada en ESO.
 • Tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de 2015.

 Durada:  (un curs escolar, de setembre a juny) 1050 hores

Formació bàsica i laboral:

325 hores (mòduls de formació general), 9 h setmanals.

 Formació Professional

725 hores ( mòduls professionals ), 21 h setmanals

Competència general:

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.

De què et servirà fer un PFI?

 • Per iniciar-te en una professió
 • Per assolir una formació bàsica que et permeti la incorporació al món laboral i també poder seguir estudis de formació professional
 • Per treballar en aquest àmbit professional

Què estudiaràs?

MODULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Instal·lacions elèctriques i domòtiques
 • Instal·lacions de telecomunicacions
 • Operacions de fontaneria
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Pràctiques en empreses en alternança (FCT) (180 h)

MODULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Tutoria individual i grupal.

Com és la formació?

 • Formació de caràcter pràctic, a partir del treball per projectes professionals.
 • Desenvolupament, de manera aplicada, dels continguts necessaris de formació instrumental bàsica.
 • Realització de la formació teoricopràctica en les instal·lacions de l’institut.
 • Pràctiques en centres de treball com a part important de la formació (FCT).
 • Formació i orientació laboral per facilitar la transició al treball.
 • Atenció individualitzada de l’alumnat i tutorització del grup.
 • Desenvolupament d’actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

 Continuïtat a l’acabar el curs:

 •  Obtenció d’un certificat amb la competència professional:

ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

 • Currículum en  una empresa del sector
 • Possibilitats d’inserció laboral immediata.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 Quines sortides professionals?

 • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica
 • Auxiliar de lampista
 • Auxiliar d’instal·lació i manteniment de xarxes de reg i fonts decoratives
 • Auxiliar d’instal·lació i manteniment de xarxes contra incendis
 • Auxiliar de climatització