PFI

Els programes de formació i inserció (PFI) tenen finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el seu desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

Perfil professional

Al nostre centre es fa el d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics. Més Informació d’aquest PFI al següent enllaç 

 

Accés:

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Durada: 1000 hores, un curs escolar, de setembre a juny que es divideix en:

 • Formació bàsica i laboral: 295 hores
 • Formació Professional: 640 hores
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada: 40 hores
 • Formació complementària de reforç i aprofundiment: 25 hores

 

Competència general:

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

 

De què et servirà fer un PFI?
  • Per iniciar-te en una professió
  • Per assolir una formació bàsica que et permeti la incorporació al món laboral i també poder seguir estudis de formació professional
  • Per treballar en aquest àmbit professional

 

Què estudiaràs?
 • Mòduls de Formació Professional:
  • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
  • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
  • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

 

 • Mòduls de Formació General:
  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Incorporació al món professional
  • Tutoria individual i grupal.

 

Com és la formació?
  • Formació de caràcter pràctic, a partir del treball per projectes professionals.
  • Desenvolupament, de manera aplicada, dels continguts necessaris de formació instrumental bàsica.
  • Pràctiques en centres de treball com a part important de la formació (FCT).
  • Formació i orientació laboral per facilitar la transició al treball.
  • Atenció individualitzada de l’alumnat i tutorització del grup.
  • Desenvolupament d’actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

 

 Continuïtat a l’acabar el curs:

 Obtenció d’un certificat amb la competència professional: IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

 Quines sortides professionals?
  • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
  • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
  • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
  • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
  • Muntador de components en plaques de circuit imprès.

contacta’ns per més informació pfi_cfgb@ibadia.cat