Grau Superior: Administració i finances

Tríptic amb més informació

Programa

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

De què pots treballar?

 • Administració de recursos humans
 • Gestió financera
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
 • Gestió comptable i d’auditoria

Competència general

Aquest títol capacita per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública/privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscs laborals i protecció mediambiental.

Accés

 • Batxillerat de qualsevol modalitat.
 • Prova d’accés de cicles de grau mitjà superada.
 • Curs d’accés al superior
 • Tenir superat el COU o PREU

Durada

 • 2 cursos acadèmics. Torn de tarda
 • 1650h en el Institut Badia.
 • 350h pràctiques en centres de treball.