Grau Mitjà: Gestió Administrativa

Tríptic amb més informació

Programa

 • Comunicació empresarial i atenció al client.
 • Operacions administratives de compravenda.
 • Operacions administratives de recursos humans.
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 • Técnica comptable.
 • Tractament de documentació comptable.
 • Tractament informàtic.
 • Operacions administratives de suport.
 • Anglès/Empresa i Administració.
 • Empresa a l’aula.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

De què pots treballar?

 • Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes. (22097511 nivell 2)
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial. (2097611 nivell 2)
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i efi ciència. (2097311 nivell 1)
 • Gestionar l’arxiu convencional/informàtic.(2097811 nivell 2)
 • Comunicar-se en una llegua estrangera amb un nivell d’usuari independent, en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client. (2097711 nivell2)
 • Gestió de informació i documentació utilitzant aplicacions ofimàtiques.(2023311 nivell 2)
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria. (2097911 nivell 2)
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.(2098011 nivell 2)
 • Realitzar registres comptables.(2098111 nivell 2)
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència. (2097311 nivell 2)

Competència general

La competència general del títol consisteix en activitat de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client tant en empreses privades com públiques aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés

 • Graduat ESO.
 • Títol FP1 o BUP.
 • Sense titulació a través de la prova d’accés a cicles de grau mitjà.

Durada

 • 2 cursos acadèmics. 1r Torn de Matí, 2n Torn de tarda
 • 1650h en el Institut Badia.
 • 350h pràctiques en centres de treball.