Grau superior: Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa Especialitat Ciberseguretat

El treball d’un administrador implica tractar amb hardware, software, suport a usuaris i realitzar tasques de diagnòstic, prevenció i reparació de problemes.

Es pot dir que el terme administració de sistemes es refereix a la gestió de computadores estiguin o no connectades a la xarxa, mentre que el d’administració de xarxes es refereix a la gestió de dispositius de la infraestructura de xarxa (routers i switches)

Les tasques d’un administrador de sistemes són: Disseny de xarxes lògiques i eficients. Gestió i manteniment d’instal·lacions de gran nombre d’equips de manera que es pugui actualitzar fàcilment. Decidir quins serveis i configuracions es precisen. Planificar i implantar mesures de seguretat adequades. Proporcionar un entorn agradable als usuaris. Diagnosticar, solucionar i resoldre de maquinari, programari o xarxa i altres problemes del sistema, i substituir els components defectuosos, quan sigui necessari.

Tríptic amb més informació

Programa

 • Gestió de bases de dades.
 • Programació bàsica.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Fonaments de maquinari.
 • Administració de sistemes operatius.
 • Planifi cació i administració de xarxes.
 • Serveis de xarxa i Internet.
 • Implantació d’aplicacions web.
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades.
 • Seguretat i alta disponibilitat.
 • Hacking ètic i ciberseguretat
 • Seguretat en sistemes, xarxes i serveis
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
 • Formació en centres de treball.

De què pots treballar?

 • Administrar els dispositius maquinari del sistema. UC2048411
 • Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d’aplicació del sistema. UC2048511
 • Assegurar equips informàtics. UC2048611
 • Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web.UC2049511
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrónica. UC2049611
 • Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d’arxius i multimèdia.UC2049711
 • Gestionar serveis en el sistema informàtic.UC2049011
 • Configurar i explotar sistemes informàtics. UC2022311
 • Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades. UC2022411
 • Configurar i gestionar la base de dades. UC2022511
 • Dissenyar infraestructura de xarxa telemàtica. UC2022811
 • Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa. UC2022911
 • Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica. UC2023011

Competència general

La competència general capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.

Accés

 • Batxillerat de qualsevol modalitat.
 • Prova d’accés de cicles de grau mitjà superada.
 • Curs d’accés superior
 • Tenir superat el COU o PREU

Durada

 • 2 cursos acadèmics. Torn de tarda
 • 1650h en el Institut Badia.
 • 350h pràctiques en centres de treball.