Grau Mitjà: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Tríptic amb més informació

Programa

 • Muntatge i manteniment d’equips.
 • Sistemes operatius monlloc.
 • Aplicacions ofimàtiques.
 • Xarxes locals.
 • Seguretat Informàtica.
 • Serveis en xarxa.
 • Aplicacions web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès.
 • Formació en centres de treball

De què pots treballar?

 • Instal-lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics. UC20221911
 • Instal-lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediements establerts. UC2022011.
 • Facilitarl’us a l’usuari o instal-lar, configuració i mantenir paquests informàtics de propòsit general i aplicacions específicques. UC2022111
 • Muntar equips microinformatics. UC2095311
 • Reparar i ampliar equips microinformàtics. UC2095411
 • Instal-lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts. UC2022011
 • Monitorizar els processos de comunicacions de la xarxa local. UC2095511
 • Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i públiques. UC2095611
 • Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics. UC2095711
 • Executar procediments d’administració i manteniment en el programari base i d’aplicació del client. UC2095811
 • Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics. UC2095911

Competència general

La competència general de aquest títol consiteix en instal-lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petit entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguritat i respecte al medi ambient establerts.

Accés

 • Graduat ESO.
 • Títol FP1 o BUP.
 • Sense titulació a través de la prova d’accés a cicles de grau mitjà.

Durada

 • 2 cursos acadèmics.Torn de Matí
 • 1650h en el Institut Badia del Vallès.
 • 350h pràctiques en centres de treball.