Grau Superior: Assistència a la direcció

Tríptic amb més informació

Programa

 • Comunicació i atenció al client
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Recursos humans i responsabilitat corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera
 • Protocol empresarial
 • Organització d’esdeveniments empresarials
 • Gestió avançada de la informació
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte d’assistència a la direcció
 • Formació en centres de treball

De què pots treballar?

 • Assistent a la direcció.
 • Assistent personal.
 • Secretari/a de direcció.
 • Assistent de despatxos y oficines.
 • Assistent jurídic.
 • Assistent en departaments de Recursos Humans.
 • Administratius en les Administracions y Organismes Públics.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Accés

 • Batxillerat de qualsevol modalitat.
 • Prova d’accés de cicles de grau mitjà superada.
 • Curs d’accés superior
 • Tenir superat el COU o PREU

Durada

 • 2 curs acadèmic. Torn tarda.
 • 1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.
 • 350 h pràctiques en centres de treball.