L’institut

L’Institut de  Badia del Vallès va néixer l’any 1986 com a centre públic de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional amb les especialitats professionals d’Administratiu i Electricitat. L’any 1994 vàrem començar de forma avançada i voluntària la reforma educativa. L’any 2003 s’incorporà la família informàtica.

Des d’aleshores s’ha caracteritzat sempre com un centre que ha treballat amb entusiasme i esforç per a la integració de tot el seu alumnat i per tal d’eixamplar les seves expectatives de formació. Només entenent la realitat social de Badia serà possible transformar l’educació en una eina útil per formar futurs ciutadans i ciutadanes.

Durant elcentreaquests anys ens hem anat adaptant als canvis socials que han repercutit en les expectatives que el municipi i l’entorn tenen del centre com a institució educativa. Ens hem adaptat, per altra banda, a les reformes de les diverses lleis educatives. El bon clima de convivència i l’esperit positiu són dues característiques que ens han permès acceptar les noves situacions de manera que ens fessin créixer com a centre.

L’Institut de Badia del Vallès té, avui, un claustre força renovat que s’ha anat adherint en els darrers anys a diversos plans i projectes per tal de millorar la tasca educativa. Som un col·lectiu amb ganes de treballar, format per persones que hi són des dels inicis i continuen al centre aportant les seves idees, per una banda, i pel professorat de nova incorporació que s’hi ha sumat amb il·lusió i creativitat, per l’altra. Cada final de curs, el nostre centre, en les Jornades de Juny, exposa la tasca feta en tots els àmbits, n’avalua els resultats i fa propostes de millora. D’aquest debat col·lectiu en surten les línies d’actuació que definiran el curs següent. És gràcies a aquest funcionament que compartim els objectius que orienten la nostra tasca com a docents.