Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS)

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (abans CAS)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Persones que hi poden accedir

El curs de formació específic per l’accés al cicle superior, s’adreça a les persones que han superat un cicle formatiu de grau mitjà i posseeixen el títol de Tècnic.

Des de cicle formatiu de grau mitjà superat, per accedir a cicle de grau superior del qual s’ha fet el mitjà o que sigui afí (annex-1).

Contingut setmanal del curs

Matèries de la part comuna:
 • Llengua catalana:      3 h.
 • Llengua castellana:    3 h.
 • Llengua anglesa:        5 h.
Matèries de la part específica:
 • Matemàtiques:                    4 h.
 • (CT) Física-Tecnologia      4 h.
 • (HS) Economia d’empresa  4 h.
 • Tutoria:                               1 h.
Hores totals a la setmana:  20 h.

FLEXIBILITAT

 • Curs presencial. L’assistència és obligatòria
 • Preinscripció en un únic centre.
 • Accés directe al cicle formatiu de grau superior, d’acord a la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs.
 • Preinscripció i matrícula: d’acord a les dates oficials.
 • Els curs s’impartirà amb horari de tarda
 • Inici del curs: setembre
 • Final de curs: maig

Annex 1

Grup 1

 • Arts gràfiques
 • Activitats marítimo pesqueres
 • Comunicació, imatge i so
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Fabricació mecànica
 • Fusta i moble
 • Informàtica
 • Manteniment de vehicles autopropulsats
 • Manteniment i serveis a la producció
 • Tèxtil, confecció i pell

Grup 2

 • Activitats agràries
 • Activitats físiques i esportives
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals

Grup 3

 • Administració
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals

Grup 4

 • Activitats físiques i esportives
 • Ensenyaments d’esports (totes les modalitats)

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/curs-preparacio-gs/