Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. Més informació

Director Àngel Vadillo
Secretària Montse Saurina
Caps d’estudis Miquel Cabezas
Laia Orta
Domingo Comino
Representants del professorat Sol Eljarrat
  Sónia Bergós
  Mireia Casals
Julian del Amo
 Ramon Moix
Concepció Oliva
J. M. Piedrafita
Representant del PAS Jordi Fernández
Representant de l’alumnat Daniel Calvo
Jairo Gemes
 Evelyn Gutiérrez
 Joan Valiente
Representant de pares i mares Salvador Cuadrado
Ana Maria Fernández
 Mariano García
 Maria Felicísima Sánchez
Representant de l’Ajuntament Sílvia Camps