Equip humà

Equip directiu

Directora: Anna Gassiot.
Cap d’estudis d’ESO i batxillerat: Carmen Cruz.
Cap d’estudis de cicles formatius: Marta García.
Secretària: Montse Saurina.
Coordinador pedagògic: Martí Devant.

Consell escolar

President: Anna Gassiot.
Cap d’estudis: Carmen Cruz.
Representants del professorat: Xavi Busquets, Anna Colomer, Ivan Périz, Paco López, Irene Riulas i Rafa López.
Representants de l’AMPA: Sílvia Real, Encarna Medina i David Franco.
Representants de l’alumnat: Lourdes Vilar, Oriol Aguilar, Maria Yu Enrique i Júlia Cruz.
Representants del PAS: Enrique de Miguel.
Representant de l’Ajuntament: Mª José Infante/Sandra Gómez.
Secretaria: Montse Saurina Rosell.

Coordinadors/es de nivell

Coordinadora de 1r i 2n d’ESO: Merche Monllor.
Coordinador de 3r i 4t d’ESO: Agustín López.
Coordinadors de batxillerat: Esther Velasco.

Tutors/es d’ESO i batxillerat

1r ESO A: Vicent Aragonés.
1r ESO B: Marta Serra.
1r ESO C: Anna Baeza.
1r ESO D: Olga Vila.

2n ESO A: Lorena Ripollés.
2n ESO B: Adriana Roca.
2n ESO C: Rosa Moreno.
2n ESO D: Olga Vila.

3r ESO A: Juanvi Jorques.
3r ESO B: Alicia Díaz.
3r ESO C: Helena Ruta.

4t ESO A: Lluís Sandiumenge i Arnau Alberola.
4t ESO B: Ona Paré i Carles Múrcia.

1r batxillerat: Rafael Fontfreda.
2n batxillerat: Dolors Vogt.

Tutors/es de cicles formatius d’administratiu:

1r GMGA: Manuela Arranz.
2n GMGA: Susana Alegre.
1r AD: Francesc Vea.
2n AD: Concepció Oliva.
1r AFI: Irene Riulas.
2n AFI: Reyes Royes.

Tutors/es de cicles formatius d’informàtica:

1r SMX: José AntonioiLindo.
2n A SMX: Inma de Dios/Ivan Périz.
1r ASIX: Domingo Comino.
2n ASIX: Eva Bou/Pol Girbau.
1r DAW: Josep Vañó.
2n DAW: Joan Botella.

Tutors/es de cicles formatius d’electricitat:

1r IEI: Miguel Ángel Pinar.
2n IEI: Roger Bernabé.
1r SEA: Dani Cueva.
2n SEA: Juan Aguilar.

Tutora de PFI:

Anna Reina.

Caps d’àmbit d’ESO i batxillerat:

Cap d’àmbit lingüísitc: Agustín López.
Cap d’àmbit matemàtic: Jesús Paterna.
Cap d’àmbit artístic: Mireia Bañuls.
Cap d’àmbit científic tecnològic: Juanvi Jorques.
Cap d’àmbit social: Mª Isabel Correderas.
Cap d’àmbit d’educació física: Lluís Sandiumenge.

Caps de departaments de cicles formatius:

Cap de departament elèctric: Francesc Peralta.
Cap de departament administratiu: Núria Sardà.
Cap de departament informàtica: Josep Vañó.