Equip humà

Equip directiu

Director: Julián del Amo.
Cap d’estudis d’ESO i batxillerat: Rosa María Moreno / Marc Sant.
Cap d’estudis de cicles formatius: Andrés Valenzuela.
Secretària: Inma de Dios.
Coordinador pedagògic: Paco López.

Consell escolar

President: Julián del Amo.
Secretària: Inma de Dios.
Cap d’estudis: Rosa Maria Moreno.
Representants del professorat: Xavi Busquets, Paco López, Rafa López, Ivan Périz i Irene Riulas.
Representant de mares i pares: David Franco Sanz
Representants de l’AMPA: Silvia Real Camacho.
Representants del PAS: Enrique de Miguel.
Representant de l’Ajuntament: Mª José Infante Guadamuro.
Representants dels alumnes: Pendent de renovació.

Coordinadors/es de nivell

Coordinadora de 1r d’ESO: Gemma Solano.
Coordinadora de 2n d’ESO: Merche Montllor.
Coordinadora de 3r d’ESO: Aida Navarro.
Coordinador de 4t d’ESO: Agustín López.
Coordinadors de batxillerat: Esther Velasco.
Coordinador de Cicles Formatius: Domingo Comino.
Coordinador PFI: Pep Cruells.

Tutors/es d’ESO i batxillerat

1r ESO A: Mónica Ruiz.
1r ESO B: Anna Baeza.
1r ESO C: Mar Villar.

2n ESO A: Adriana Roca.
2n ESO B: Lorena Ripollès.
2n ESO C: Olga Vila.
2n ESO D: Marta Serra.

3r ESO A: Aurora Guillaumes.
3r ESO B: Helena Ruta.
3r ESO C: Alicia Díaz.
3r ESO D: Saray Alpiste.

4t ESO A: Jesús Paterna.
4t ESO B: Ona Paré.
4t ESO C: Manuel Baez.

1r batxillerat: Mari Carmen Cruz.
2n batxillerat: Dolors Vogt.

Tutors/es de cicles formatius d’administratiu:

1r GMGA: Irene Riulas.
2n GMGA: Marta García.
1r AD: Francesc Vea.
2n AD: Susana Alegre.
1r AFI: Núria Sardà.
2n AFI: Reyes Royes.

Tutors/es de cicles formatius d’informàtica:

1r SMX A i B: José Antonio L i ndο
1r SMX C: Sergi Ferrer
1r SMX D: Joan Botella
2n SMX: Ivan Périz.
1r ASIX: Albert Milian.
2n ASIX: Roger López.
1r DAW: Manuel Manzano.
2n DAW: Pol Prats.

Tutors/es de cicles formatius d’electricitat:

1r IEI: José María López.
2n IEI: Manuel Acevedo.
1r SEA: Dani Cueva.
2n SEA: Juan Aguilar.

Tutora de PFI:

Anna Reina.

Caps d’àmbit d’ESO i batxillerat:

Cap d’àmbit lingüísitc: Lorena Ripollès.
Cap d’àmbit matemàtic: Jesús Paterna.
Cap d’àmbit artístic: Vicent Aragonés.
Cap d’àmbit científic tecnològic: Merche Montllor.
Cap d’àmbit social: Mª Isabel Correderas.
Cap d’àmbit orientació: Marta Pueyo.
Cap d’àmbit educació física: Anna Baeza.

Caps de departaments de cicles formatius:

Cap de departament elèctric: Francesc Peralta.
Cap de departament administratiu: Concepció Oliva.
Cap de departament informàtica: Silvia Martínez.