Informàtica i comunicacions

Al nostre centre impartim els següents cursos:

Tots els cicles tenen una durada de dos cursos escolars. També teniu la possibilitat de fer un 3×2 en els cicles de grau superior. És a dir, en 3 anys ets pots treure les dues titulacions: Desenvolupament d’Aplicacions Web i Administració de Sistemes i Xarxes.

El nostre objectiu  és preparar-vos per la vida laboral, tant a nivell d’ensenyament didàctic com a nivell professional.  Per això, fem sortides a empreses del sector, ens presentem a concursos, realitzem confèrencies…