Informàtica i comunicacions

Al nostre centre impartim els següents cursos:

Tots els cicles tenen una durada de dos cursos escolars, però  teniu la possibilitat de cursar els dos cicles de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Web i Administració de Sistemes i Xarxes en 3 anys (3×2) fent el primer curs d’aquests cicles amb les matèries comunes de tot dos.

El nostre objectiu  és preparar-vos per la vida laboral, tant a nivell d’ensenyament didàctic com a nivell professional.  Per això, fem sortides a empreses del sector, ens presentem a concursos, realitzem confèrencies…