Arts gràfiques

CFGM Preimpressió digital

 • Realitzar les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques.
 • Tractament i compaginació de textos i imatges.
 • Imposició de pàgines.
 • Obtenció digital de les formes impressores.
 • Impressió amb procediments digitals, sota criteris de qualitat i compliment de la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Sectors empresarials:

 • Impressores.
 • Maquetadores.

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

 • Fer les operacions d’acoblament per a publicacions electròniques.
 • Tractament i compaginació de textos i imatges.
 • Imposició de pàgines.
 • Obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Sectors empresarials:

 • Empreses de disseny de productes gràfics, envasos i embalatges.
 • Edició de publicacions impreses i electròniques.
 • Gestió i control de la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client.