IFE

Vídeo


 ✔ Instagram

Itinerari Formatiu Específic (IFE)


✔ Desenvolupament curricular

Nom Hores
Mòduls comuns
 Vida saludable i cura d’un mateix 210
Comunicació i relacions interpersonals 210
Viure en entorns pròxims 175
Ús d’Establiments i Serveis 140
Organització Personal 175
Activitats Comunitàries 140
Participació Ciutadana 140
Iniciació a l’Activitat Laboral 385
Organització de les Empreses 105
Món laboral 105
Formació en Centres de Treball 385
Formació en Centres de Treball 385
Desenvolupament en el Lloc de treball 140
Tutoria 70 per curs
Mòduls específics
Accés d’Usuaris i Organització de la Instal·lació fisicoesportives 105
Assistència en l’Organització d’Espais, activitats i repartiment de Material en la Instal·lació fisicoesportives 105
Reparació d’Avaries i Reposició d’Utensilis 175
Operacions Bàsiques de Prevenció en les Instal·lacions Esportives 245
Aplicacions Bàsiques d’Ofimàtica 140
Formació en Centres de Treball 385

 ✔ Veure més informació Dept. d’Educació