PAS

Personal Administratiu i Serveis

Secretaria
Herrero Andreu, Montserrat
Porta Heredia, M. Mercè
Salazar Branguli, Maria Pilar
Salmeron Puyo, Jose
Consergeria
Balaguer Martin, Gerard
Martínez Planells, Sonia
San Jose Castany, Maria del Carmen
Tècnica Integració social
Garcia Ruz, Carolina