Tutories

TUTORS/ES ESO CURS 2021-22

1r ESO                                                                                                                 
Grup Tutor/a
1A Carme Alifa
1B Marta Calvo
1C Joan Pellicer
1D Aldara Pereñiguez
1E Anna Renom
2n ESO                                                                                                                
Grup Tutor/a
2A Anna Fuentes
2B Gerard Marín
2C Marta Puigdellivol
2D Rosa Mª Perarnau
2E Bianca Rodríguez
 3r ESO                                                                                                                 
Grup Tutor/a
3A Sara Rodríguez
3B Bea Lemus
3C Núria Pocino
3D Stivens Garcia
3E Gemma Moreno
 4r ESO                                                                                                                 
Grup Tutor/a
4A Nora Almada
4B Ana Maria Calsina
4C Pilar Solbes
AULA D’ACOLLIDA                                                                                                                 
Grup Tutor/a
AA Carles De las Cuevas

TUTORS/ES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2020-21

 BATXILLERAT                                                                                                             
Grup Tutor/a
1 BATX A Carme Angelet
1 BATX B Carlos Barbero
2 BATX A Anna Andrés
2 BATX B1 Teresa Farré
2 BATX B2 Marta Arderiu
CICLES FORMATIUS
Grup Tutor/a
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r Matí Juan Oliva
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2n Matí Sergio Castillo
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r Tarda Luis Miguel Tellez Delgado
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2nTarda Víctor Cabré
Automatització i robòtica industrial 1r Joan Vilalta
Automatització i robòtica industrial 2n Carlos Morales
Gestió administrativa 1r Matí Rosa Farrés
Gestió administrativa 2n Matí Antonio Fornieles
Administració i Finances 1 Mónica Sánchez
Administració i Finances 2 M. Victoria Hervás
Activitats comercials 1r Matí Elena Arroyo
Activitats comercials 2n Matí (Dual) Cristina Pons
Activitats comercials 1r Tarda Maria Martínez
Activitats comercials 2n Tarda José Luís Marchirant
Gestió de vendes 1r Alberto Jiménez
Gestió de vendes 2n (Dual) Manuel Ángel Aguilar
Preimpressió digital 1r Matí Alfonso Sánchez
Preimpressió digital 2n Matí Jordi Trullols
Preimpressió digital 1r Tarda Òscar Aldrey
Preimpressió digital 2n Tarda Santi Román
Disseny i edició 1r Tarda Maria Carmen Cuevas
Disseny i edició 2n Matí Fran Silva
Guia en el Medi Natural i de temps de lleure A César Sanmartín
Guia en el Medi Natural i de temps de lleure B Lluís Ferrer
EASE 1r 1 Oriol Batalla
EASE 2n A Marc Collignon
EASE 2n B Marta Pérez
Condicionament físic Jesús Calvo
SALVAMENT I SOCORRISME
Grup Tutor/a
Salvament i socorrisme Vicent Sales
PFI                                                                                                             
Grup Tutor/a
PFI Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas Marc Ferrer
PFI Administració David Martínez
IFE
Grup Tutor/a
IFE 1r Alejandro García
IFE 2n Elisenda Fuster
IFE 3r Iris Hernàndez