Servei de mediació

El servei de mediació escolar suposa una acció educativa i preventiva davant dels conflictes que s’originen i/o es manifesten en l’àmbit escolar. S’ofereix a tots els membres de la comunitat educativa.

És un procés en el qual la persona mediadora actua facilitant un espai de trobada perquè les persones en conflicte puguin buscar conjuntament una solució.

Els mediadors són alumnes formats en les hores d’alternativa de 3r d’ESO i que han manifestat el seu interés en participar voluntàriament en aquesta tasca.

Cada any participem en la Trobada de Joves Mediadors dels instituts de Sabadell, a les dependències del Casal Pere IV. En aquest espai es propicia la relació amb altres companys mediadors, així com també l’intercanvi d’experiències, mitjançant activitats molt engrescadores.

També participem en l’experiència promoguda per Sabadell Mediació de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest taller està pensat com un espai de treball en el qual els alumnes mediadors experimenten i reflexionen al voltant de la pràctica de la mediació a través de dinàmiques de grup. En la mesura del possible, els alumnes tindran l’opció de participar d’observadors en mediacions reals de Sabadell Mediació.

L’Institut Agustí Serra i Fontanet, inclòs al mapa de centres mediadors.

Podeu consultar altres centres mediadors clicant en aquest enllaç.

Institut Agustí Serra, Mediació