Departaments

Departaments, seminaris i caps curs 2020-21

Departament
Cap de departament
Departament de Llengua Catalana TERESA FARRÉ RIBÓ
Departament de Llengües Estrangeres PILAR FUENTES MAJA
Departament de Llengua Castellana ANNA MIRANDA MOYA
Departament de Matemàtiques JORDI ESPUÑES COLET
Departament de Ciències Experimentals JAUME JAUME ARROM
Departament de Ciències Socials MARTA ARDERIU USART
Departament de Tecnologia FRANCESC PUJOL SÁNCHEZ
Departament d’Expressió ROBERT AGUSTINA BUSQUETS
Departament d’Orientació ROSA M. PERARNAU PIÑERO
Departament Electricitat JOSÉ A. MARTÍNEZ LÓPEZ
Departament d’Esports MERITXELL ARDERIU ATONELL
Departament d’Arts gràfiques ANA GIMÉNEZ PÉREZ
Departament d’Administració FRANCESCA MATEU SANS
Departament de Comerç MAR MASIÀ BLANCH
Departament de FOL ELSA SEGARRA MARONDA
Seminari d’Esports JORDI BRASÓ RIUS
Seminari de Comerç ANNA RUIZ PLAZAS
Seminari Electricitat FRANCESC MIRAS BEA
Seminari d’Arts gràfiques IRATXE GONZÁLEZ ABAD