Empreses col·laboradores

Les empreses que col·laboren amb l’institut en la formació pràctica dels alumnes (FCT), formació Dual són moltes i variades. Tot i que la majoria de les empreses pertanyen a la comarca del Vallès Occidental, també treballem amb empreses d’altres comarques catalanes i també amb altres províncies de l’estat espanyol.
Des d’aquí volem reconèixer la tasca que realitzen totes aquestes empreses i agrair el seu esforç i la seva dedicació. Moltes gràcies a totes les persones que fan possible la formació en els centres de treball.

Ventall d’empreses que col·laboren amb l’Institut Agustí Serra i Fontanet:

Si esteu interessats a acollir alumnes en pràctiques en la formació dual, truqueu!

Podeu contactar amb nosaltres trucant al centre: 93 723 0312