Batxillerat


El batxillerat està estructurat en dos cursos acadèmics. Aquesta etapa es cursa de forma convencional entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, sigui de forma presencial o a distància. Al nostre centre s’imparteix de forma presencial.

L’Institut ofereix en el torn de matí dues modalitats de batxillerat: Ciències i Tecnologies, i Humanitats i Ciències Socials.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En el mes de juny es realitzen les proves ordinàries de les PAU. Anualment hi ha dues convocatòries de les PAU: una d’ordinària (al mes de juny) i una d’extraordinària (al mes de setembre).


Llibres de text curs 2021-2022

Llibres de Text BATXILLERAT

 


Desenvolupament curricular

Modalitat de Ciències i Tecnologies

En negreta es marquen les assignatures obligatòries a les PAU.

Primer curs

Franja

Tecnologia

Ciències de la Salut

1a Matemàtiques I Matemàtiques I
1b Física I Ciències de la Terra i
del Medi Ambient I
1c Dibuix Tècnic I Biologia I
1d Tecnologia Industrial I Química I

 

Segon curs

Franja

Tecnologia

Ciències de la Salut

2a Matemàtiques II Matemàtiques II
2b Física II Ciències de la Terra i
del Medi Ambient II
2c Dibuix Tècnic II/Electrotècnica Biologia II
2d Tecnologia Industrial II Química II

 

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

En negreta es marquen les assignatures obligatòries a les PAU.

Primer curs

Franja

Filològic

Gestió

1a Llatí I Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
1b Segona llengua estrangera (Francès) / Psicologia Economia
1c Literatura Universal Economia i Organització d’Empreses I
1d Història del Món Contemporani Història del Món Contemporani/Religió

 

Segon curs

Franja

Filològic

Gestió

1a Llatí II  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
1b Literatura Catalana Geografia
1c Literatura Castellana Economia i Organització d’Empreses II
1d Història de l’Art Història de l’Art

Currículum Dept. d’Educació