Activitats físiques i esportives

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

 • Professor/a d’activitats físicoesportives.
 • Animador/a físic esportiu i recreatiu.
 • Animador/a d’activitats d’inclusió socio-esportiva.
 • Animador/a de vetllades i espectacles.
 • Animador/a d’activitats recreatives.
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador/a d’activitats físico-esportives.
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador/a d’activitats paracurriculars.
 • Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Director/a d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de departament d’animació turística.
 • Cronometrador/a, jutge/a i àrbitre de competicions esportives no oficials, promotor/a esportiu/a i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
 • Monitor/a d’activitats físicoesportives i recreatives en campaments.
 • Monitor/a de temps lliure.
 • Socorrista en instal·lacions aquàtiques.

Sectors empresarials:

 • Centres cívics
 • Lleure
 • Hotels
 • Càmpings
 • Balnearis
 • Parcs temàtics
 • Esplais
 • Albergs
 • Clubs esportius
 • Federacions