FCT

La Formació en centres de treball

Són pràctiques no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Formació Professional Inicial en centres de treball, mitjançant un acord de col•laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.
Es formalitzen a través d’un acord de col•laboració per a la formació en centres de treball. Aquest acord és un document, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques no retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu.
La durada de les pràctiques serà la que estableixi el disseny curricular del corresponent cicle formatiu. S’organitzen en un temps de 4 hores diàries i 20 setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.

 

Beneficis per a l’alumnat

Beneficis per a l’empresa

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada..
 • La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Seguiment de la FCT

El seguiment de la FCT és una tasca compartida entre el tutor de l’empresa i el del centre docent.

 • Al centre docent:
  Els/les tutors/res de pràctiques professionals.
  El/la coordinador/a de formació professional
 • A l’empresa Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre docent.
  A l’Administració
  El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i oferir el suport del seguiment de les pràctiques a les empreses.

Assegurança

Les pràctiques i estades a les empreses van acompanyades de la cobertura per a l’alumnat de l’assegurança escolar fins als 28 anys.

Contacte

L’Institut disposa d’un coordinador de la formació en centres de treball:

 • Professor: Jordi Agustín.