Coordinacions

Coordinacions

 

1r i 2n ESO Lauand Darbas
3r i 4t ESO Gisela González
Batxillerat Carles De las Cuevas
Activitats i serveis escolars Enric Vega
Biblioteca Marta Calvo
Mediació Rosa M. Perarnau
Llengua i cohesió Anna Miranda
Informàtica Fernando Abadía
TIC Cinto Palau
Prevenció de riscos laborals Kira Josende
FCT Jordi Agustín
Dual Gaietà Pareja