Servei comunitari

El Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

L’alumnat de 4t d’ESO del nostre centre ha començat el servei comunitari no lectiu netejant les platges del propi municipi. La seva principal missió ha estat la de filtrar la sorra dels anomenats microplàstics i mesoplàstics. És un projecte que uneix recerca, aprenentatge i sensibilització social.

La contaminació per plàstics actualment suposa un greu problema pel medi marí conseqüència d’un ús exagerat i d’una mala gestió dels residus generats. El plàstic es fragmenta i són aquests fragments de mida més petita els que potencialment poden arribar al medi marí i tenir un impacte elevat en els organismes.

Aquesta activitat no hagués estat possible sense la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca que ha proporcionat els tamisos i ha facilitat la recollida dels residus.