Pla d’obertura de centre

Benvolgudes famílies,

Tal com us vam informar en un missatge anterior, el Departament d’Educació ha aprovat un pla d’obertura dels centres educatius a partir de l’1 de juny.
En aquest pla cal tenir en compte que:
  • el curs acabarà de forma telemàtica el 19 de juny, per tant, el  professorat seguirà enviant les tasques de forma virtual
  • els alumnes tenen la possibilitat de venir al centre de FORMA VOLUNTÀRIA si necessiten fer alguna gestió que no poden resoldre de forma virtual (recollir material, roba, consultes específiques d’orientació, etc). No es faran classes lectives presencials.
  • els tutors convocaran els alumnes que necessitin venir en dies concrets per a cadascun dels nivells.
  • els alumnes que hagin de venir han de portar mascaretaguardar la distància de seguretat en tot moment i fer cas de les indicacions dels docents.
  • cal que els alumnes portin la Declaració responsable (enllaç) signada pel pare/mare/tutors legals

Gràcies per la vostra col·laboració

INSTITUT RAMON BARBAT

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes