Organigrama

 

CONSELL ESCOLAR

President: Verònica Santos-Olmo Cap d’estudis ESO : Mar Castellví
Secretària: Anna Jaqués
Representants professorat:

  • – Àngels Balcells – Núria Formariz- Jaume Fusté – Rocío Garcia – Susana Martínez – Imma Solé
Representant PAS: Montserrat Camprubí
Representants alumnat:

  • Amina Abakouy
  • Younes Belamri
  • Loubna Salim
Representants famílies:

  • Gabriela Poblet
  • Francisco Galeote
  • M. Carmen Pintó
Representant AFA: M. Carmen Pintó
Representant Ajuntament: Francesc Morodo
COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR
Comissió Permanent: Mar Castellví. M. Carmen Pintó
Comissió Econòmica: M. Carmen Pintó. Rocio Garcia
Referent de Coeducació: Àngels Balcells

 

EQUIP DIRECTIU

Direcció

Cap d’estudis ESO-Batx

Cap d’estudis Cicles

Secretaria- Administració

Coordinadora Pedagògica

Verònica Santos-Olmo

Mar Castellví

Albert Font

Anna Jaqués

Núria Barrufet

 

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Activitats i serveis Àngels Balcells TIL Marta Gil STEAM Esther Dopateo Riscos laborals Natalia Moratal Informàtica/ Audiovisuals/Web Jose Barriga Jaume Fusté (web i suport) Lucia Callejón (xarxes socials) Cap de Taller Anna Asensio
CLIC Mercè Ubach Projecte de Lectura Noèlia Gascó Coordinació FP (FCT DUAL) Úrsula Soms Cap de Departament Rosa Marzal Cap de Seminari Mª Cinta Viña
Coordinació mobilitat Laura Ruiz Coordinació Projecte singular Laura Aresté Coordinació absentisme Joan Domènech Àngels Balcells Coordinació mentories i beques batxillerat Francisco Lapuerta Coordinació revista Assumpta Ferran
Coordinació Competències Bàsiques ESO Hèctor Moret

 

EQUIP FCT

Coordinació FCT: Aitana Muñoz
TEI: Úrsula Soms, Mª Cinta Viña TAPSD: Pilar Cobo, Cristina Gallego TIS: Judith Barahona, Núria Gatell, Rosa Marzal

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) I PERSONAL LABORAL

Secretaria Consergeria Tècnica d’Integració Social TIS
Maria de Lluc Riba Montserrat Camprubí Dolors Moreno Ramón Monton Emma Asín