SEGELL DE QUALITAT EUROPEU

Durant els cursos 2015-2017, l’Institut Antoni Pous i Argila ha coordinat un projecte Erasmus+ anomenat “My Everest Your Molehill”, juntament amb cinc escoles més, formant un equip de sis països participants procedents de ciutats europees com Herzele (Bèlgica), Pécs (Hongria), Graz (Àustria), Kassel (Alemanya), Torbali (Turquia) i l’INS Antoni Pous i Argila, que ha permés la participació d’alumnes de l’ESO. L’objectiu del projecte ha estat fomentar l’aprenentatge entre els diversos centres, donant a conèixer els punts forts de cada escola per anar transformant els nostres Everests en petits turons. D’aquesta manera s’ha intentat millorar els processos d’aprenentatge en cada centre i les competències dels alumnes participants. Des del l’institut, la coordinació del projecte ha anat a càrrec de la professor d’anglès Joan Mitjavila

El desembre de 2015 el nostre institut va ser amfitrió de la primera de les trobades trobades internacionals i va congregar alumnat d’arreu d’Europa que van venir a treballar pel projecte. L’experiència va ser molt enriquidora i molts alumnes i professors del centre es van bolcar per a què tot anés sobre rodes.

Un cop tancat el projecte i fetes les avaluacions dels organitzadors dels projectes eTwinning i Erasmus+ ens han fet arribar el Segell de Qualitat Europeu com a reconeixement de la qualitat dels treballs i experiències presentats per tot l’alumnat involucrat en el projecte.

El jurat ha destacat que el projecte posa de manifest la repercussió i l’impacte que el treball col·laboratiu entre centres té en la motivació i satisfacció de l’alumnat i ens animen a seguir treballant en aquest línia, per tal d’enriquir l’experiència d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.