Preinscripció cicles formatius de grau mitjà

La preinscripció aquest curs es farà de de l’11 al 17 de maig de 2021

A les persones que volen cursar un cicle de grau mitjà de formació professional i compleixen els requisits d’accés (encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre).

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació https://idcatmobil.seu.cat/.

Si l’alumne/a té número identificador del registre d’alumnes de Catalunya (RALC) es recuperen les dades i no cal presentar documentació acreditativa d’identitat.

Si no ha estat escolaritzat a Catalunya anteriorment i no té número identificador del RALC, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació identificativa corresponent: el llibre de família  i el document d’identitat de l’alumne/a i del pare, mare o tutor, si no s’han pogut validar o si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea. Si l’alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar el document d’identitat de l’alumne/a.

Si no és possible identificar-se electrònicament, aleshores cal utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i adjuntar la documentació identificativa corresponent: el llibre de família  i el document d’identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a). També cal presentar el document d’identitat de l’alumne/a, si no s’ha pogut validar o s’ha identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea. Si l’alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar el document d’identitat de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica o en suport informàtic s’acaba amb l’enviament del formulari, que es registrarà al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Un cop presentada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.