Oferta de places dels serveis l’Assessorament i Reconeixement

Oferta de 9 places pel servei d’Assessorament i 3 places pel servei de Reconeixement per als cicles formatius d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, Educació Infantil i Integració Social.

Calendari Servei Assessorament INS Antoni Pous 2019-2020

Calendari Servei Reconeixement INs Antoni Pous 2019-2020

Sol·licitud d’inscripció servei Assessorament (2019-2020)

Sol·licitud Inscripció al Servei de Reconeixement (2019-2020)