Nova obertura Inscripcions Servei Assessorament i Reconeixement.

Obertura Nou període inscripcions al servei d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Calendari Noves Admissions – Servei Assessorament i Reconeixement 2020

El preu públic del servei d’assessorament és de 60€ en els centres públics del Departament d’Educació. (consultar criteris de bonificació o exempció)
El preu públic del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat formativa a reconèixer (és imprescindible disposar d’informe del servei d’assessorament o document equivalent per participar-hi)