Procés selecció 2018 2019 – ALUMNAT

Convocatòria candidatures alumnat projecte de mobilitat internacional

TAPSD – TEI – TIS

 

 

Nombre de candidatures: 1 alumne/a per TAPSD, 1 alumne/a per TEI, 1 alumne/a per TIS

Institució col·laboradora: SOSU Oestjylland (Hedeager, 33. Aarhus N, Denmark). http://www.sosuaarhus.dk/

 

Benvolgudes i benvolguts,

S’obre la convocatòria per enviar sol·licituds de participació, per part de l’alumnat del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència CFGS Educació Infantil i del CFGS Integració Social de l’INS Antoni Pous i Argila, al projecte finançat per ERASMUS+:

S’ofereix 1 plaça per un alumne/a per realitzar una estada de pràctiques (FCT) en un centre d’atenció a la dependència a Aarhus (Dinamarca). S’ofereix 1 plaça per un alumne/a per realitzar una estada de pràctiques (FCT) en un centre d’educació Primària a Aarhus (Dinamarca). S’ofereix 1 plaça per un alumne/a per realitzar una estada de pràctiques (FCT) en un centre d’educació infantil a Aarhus (Dinamarca).

La convocatòria romandrà oberta del dilluns 5 de novembre al divendres 9 de novembre del 2018.

Durant aquests cinc dies, els i les candidates interessades podran enviar la documentació pertinent per formar part del projecte. En aquest cas, es tracta de:

  1. a) Respondre la sol·licitud per participaren la convocatòria corresponent.(ENLLAÇ).
  2. b) En cas que sigui possible, aportar un certificat (escanejat) amb el nivell de llenguaanglesa i/o danesa, i enviat al correu: fpmobilitat@gmail.com.
  3. c) Enviar el currículim EUROPASS(ENLLAÇ) degudament complimentat i enviat al correu: fpmobilitat@gmail.com.
  4. d) Enviar al correu fpmobilitat@gmail.com una breu carta de motivacióon s’inclogui una descripció sobre què s’espera aconseguir mitjançant la seva participació en el projecte de mobilitat en qüestió.

Les candidatures seran valorades pel coordinador/a de mobilitat internacional FP, el coodinador/a de FP i el/la cap d’estudis en funció dels barems exposats a la pàgina web del centre (ENLLAÇ).

Les places s’assignaran per ordre de puntuació, depenent de la disponibilitat. Es publicaran els DNI dels/les candidats/es al tauló d’anuncis i a la pàgina web. Es podran presentar reclamacions a la resolució els 3 dies lectius següents a la seva publicació, a través de la següent instància. Un cop s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar al coordinador/a de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com. Finalment, es publicarà la llista definitiva dels candidats/es (DNI) al tauló d’anuncis i a la pàgina web, indicant la puntuació baremada. Als candidat/es seleccionat/des se’ls enviarà a més a més un correu electrònic.

Un cop l’alumnat hagi estat seleccionat, se li lliurarà el document de compromís de participació. L’haurà d’omplir, signar i entregar al coordinador de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document (omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com).

 

Atentament,

 

Comissió mobilitat internacional FP

Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)