AMPLIACIÓ NOU CURS 

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA.
Preinscripció de 1 al 3 de setembre

COMPRA D’UNIFORMES I MALETINS

Cicles superiors de Formació Professional 

Llistat d’alumnes Admesos CFGS

Llistat d’alumnes en Llista d’Espera CFGS

Barem provisional CFGS
Llistes baremades  Grau Superior (resoltes reclamacions)

Llista baremada ordenada CFGS

PFI PREINSCRIPCIÓ RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES DEFINITIU. CURS 2021/2022.

Oferta
15 places Auxiliar de comercialització productes i logística
32 places Auxiliar en establiments del sector carni
Llistat definitiu de sol.licituds PFI
Llistat d’admesos PFI

 

CONVOCATÒRIA DE  BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI

Cicles mitjans de Formació Professional

INFORME_PLACES ASSIGNADES_GRAUS MITJANS

INFORME_GRAUS MITJANS_LLISTA_ESPERA

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem de les reclamacions resoltes de Grau Mitjà a 18/06/21
INFORME_BAREM_GM_RESOLTES_BAREM
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 23/06/2021
Llista baremada Ordenada GM