Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Calendari

PREINSCRIPCIÓ

Difusió de l’oferta inicial:

21 de maig

Presentació i/o modificació de sol·licituds:

Del 25 al 31 de maig

Presentació de documentació:

Del 25 de maig a l’1 de juny

Llistes admesos i reclamacions:
Publicació de les llistes amb barem provisional

23 de juny

Presentació de reclamacions

Del 23 ( a les 13:00 h) al 30 de juny

Publicació de les llistes amb barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

5 de juliol

Sorteig del número de desempat

5 de juliol

Publicació llista ordenada definitiva

8 de juliol

Difusió de l’oferta final

16 de juliol

Publicació llista d’alumnat admès i llista d’espera

16 de juliol

MATRICULA

Del 19 al 23 de juliol

PERÍODE EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Publicació de vacants

1 de setembre

Presentació de sol·licituds (només per participants de la fase ordinària):

De l’1 al 3 de setembre

Publicació llista d’alumnat admès

6 de setembre

 

Com fer la preinscripció

El procés de preinscripció es fa via telemàtica mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.
www.preinscripcio.gencat.cat

DADES QUE NECESSITARÀS

 • El codi del nostre Institut: 08077435
 • Els codis dels Cicles Formatius de Grau Superior:
  •  Dietètica: 1651
  • Processos i qualitat en la Indústria alimentària: IAB0

IMPORTANT

Una vegada enviada la sol·licitud i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Qui pot fer una sol·licitud electrònica?

Alumnat major d’edat o que compleixen 18 anys l’any 2021o el tutor/a legal en el cas de menors d’edat tutor amb identificació electrònica (l’idCAT Mòbil, DNI electrònic o altres certificats digitals) i amb l’identificador RALC de l’alumne/a.

IdCAT Mòbil

Sistema d’identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils. En aquesta adreça https://idcatmobil.seu.cat/ trobaràs tota la informació i podràs donar-te d’alta.

RALC

Codi únic que idèntica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació. Pots consultar el teu RALC a través de l’enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Procediment

 1. Accedir al formulari de preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/
 2. Introduir l’identificador digital (l’alumne/a majors d’edat o que compleixen 18 anys l’any 2021o el tutor/a legal en el cas de menors d’edat) i identificador RALC. Automàticament s’emplenaran les dades de l’alumne/a.
 3. Seleccionar la via d’accés i Informar de la nota al·legada en cas de disposar d’ella.
 4. Especificar els centres, els cicles de grau superior i torn per ordre de preferència.
 5. Enviar la sol·licitud. Obtindreu un resguard amb tota la informació per poder fer el seguiment del tràmit.

No s’ha d’adjuntar cap documentació.

SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC

Qui pot fer una sol·licitud amb suport informàtic?

 • Alumnat major d’edat o tutor/a legal en el cas de menors d’edat tutor sense cap sistema d’identificació electrònica
 • Alumnat que no disposi d’identificador RALC.

Procediment

 1. Accedir al formulari de preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/
 2. Identificar-se amb el DNI de l’alumne/a l’alumne/a majors d’edat o que compleixen 18 anys l’any 2021o del tutor/a legal en el cas de menors d’edat.
 3. Seleccionar la via d’accés i Informar de la nota al·legada en cas de disposar d’ella.
 4. Especificar els centres, els cicles de grau superior i torn per ordre de preferència.
 5. Adjuntar la documentació requerida escanejada o fotografiada (*).
 6. Enviar la sol·licitud. Obtindreu un resguard amb tota la informació per poder fer el seguiment del tràmit.

(*) Documentació requerida

 1. Documentació identificativa:
  • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2021, ha d’enviar::
   1. DNI o NIE de l’alumne/a, si no s’ha pogut validar el document electrònicament, o bé passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’ha identificat.
  • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2021, també s’ha d’enviar:
   1. DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s’ha pogut validar el document electrònicament, o bé passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.
   2. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació de l’alumne/a amb la persona sol·licitant (si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 2. Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic:

No cal enviar cap documentació al Centre.

Preus i aportacions i taxes

Cicle Formatiu

Dietètica

Processos i qualitat en la indústria alimentària

1r curs

2n curs

1r curs

2n curs

Matricula Preu públic (1)

360 €

360 €

360 €

360 €

Aportació material      300 €      (*)

300 €

300 €

Uniformes     68,15€

68,15 €

Assegurança escolar obligatòria (2)

1,12 €

1,12 €

1,12 €

1,12 €

Total

729,27 €

729,27 €

661,12 €

* Preus orientatius

(*)L’alumnat provinent de l’Ins la Guineueta, farà una aportació de matrícula igual que al seu institut

(1) Preu públic

(2) Alumnat major de 28 anys, NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. Les persones més grans de 28 anys han de contractar una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria