Transformem el nostre pati

Fa temps que la nostra comunitat educativa mostra interès en la transformació del pati amb la finalitat de situar les relacions interpersonals al centre de l’acció educativa. Volem un pati que fomenti relacions més amables i on aflorin actituds com la responsabilitat, el respecte i l’autonomia, mitjançant activitats que ofereixin diversitat d’opcions. Espais que permetin el moviment, la curiositat, la intimitat, la cura i la calma, així com el contacte i l’aprenentatge a través de la natura.

El pati: espai de relació i aprenentatge

El pati és un espai privilegiat d’aprenentatges i de relació entre persones de gènere, generacions i cultures diverses. Són moltes les experiències que hi tenen lloc i per tant moltes les capacitats, habilitats i valors que s’aprenen, entre les quals, diverses formes de cooperació i col·laboració, la convivència i el respecte, les responsabilitats, els acords i obligacions així com també l’autoestima i la gestió emocional.

El disseny del pati, com a espai físic, condiciona la convivència i els tipus d’aprenentatges. La pista central i el joc amb pilota limita la resta d’activitats i sovint genera conflictes. Aquest disseny correspon amb el compliment de normatives que afavoreixen uns usos respecte a d’altres, generalment activitats més relacionades amb l’esport que amb d’altres formes de convivència i comunicació. Si bé a l’espai del pati es projecten i produeixen relacions interpersonals entre els infants poc condicionades per la intervenció docent, en el moviment físic i en el joc quotidià es reprodueixen rols sexuals, relacions de poder, actituds que reforcen la definició de les cultures de gènere i les desigualtats entre nois i noies. És per això que cada vegada hi ha més escoles que reclamen un pati com un veritable espai de convivència i d’educació en valors.

Comptem amb professionals que ens acompanyaran durant tot el procés

La cooperativa Coeducacció coordinarà totes les accions que formen part de la diagnosi des d’una perspectiva coeducativa.

I ens sumem al Projecte Pati(R)evolució+Natura de l’organització SEO/BirdLife. El seu objectiu és treballar pel foment de la biodiversitat i el canvi d’actituds per a minimitzar els efectes del canvi climàtic.

Tota la informació del procés l’anirem publicant en aquesta pàgina i la difondrem mitjançant el nostre compte de twitter: @escolamsola.

Us animem a ser-hi i participar!!